Sjøbodkoret m/venner

EVENT INFORMATION

Konserten Sjøbodkoret m/venner er en konsert som vil gi Kirkens bymisjon I Jobb overskuddet av billettinntektene, dette er et samarbeid med Foynhagen som stiller sene og utstyr til disposisjon for Sjøbodkoret.

I Jobb:

Arbeid gir positivitet, mestringsfølelse og livshåp. Gjennom prosjektet I Jobb ønsker Kirkens Bymisjon å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å jobbe. Det kommer også byen til gode. I Jobb er et lavterskeltilbud for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser som står utenfor det ordinære arbeidsliv og arbeidsrettede tiltak. Prosjektet vil gi en utsatt gruppe mennesker utenfor tilhørighet til arbeidslivet mulighet til å utføre betalt dagsarbeid.

Sjøbodkoret:

Sjøbodkoret er et livssynsnøytralt, upolitisk og uavhengig blandet kor i Tønsberg. Sjøbodkorets dirigent er Andreas Stensholt og leder er Per Tvetene. Med seg har Andreas og Per et aktivt styre samt rundt 50 sangere. Koret ønsker å synes og høres i det kulturelle nærmiljøet, noe vår hele tiden oppdaterte aktivitetsplan på forsiden viser. Siden starten i september 1991 har vi opparbeidet et omfattende og variert repertoar har hatt mange spennende samarbeidspartnere.

Knut Marius Djupvik:

Knut Marius Djupvik er en norsk sanger fra Tomrefjord i Møre og Romsdal, bosatt i Oslo. Han er vokalist i gruppene Red Hot og Soultrain, og vant sangkonkurransen The Voice på TV 2 i 2013.


Restrictions

Fri aldersgrense
Ledsager med gyldig bevis gratis uten billett
Dørene åpner kl.18.00

Waiver

Billetter refunderes kun ved avlyst konsert.